អគុណចំពោះការ​​ចាប់អារម្មណ័Book5 ពួកយើង​​​​!  បច្ចប្បន្ន ពួកយើង​កំពុង​តែអភិវឌ្ឍន៏ការ​​លក់សៀវនៅលើក online ដូចជា Facebook Page និង​ ប្រព័ន្ធ​គេហទំព័​​រ​​​ ដោយសារតែ​ ពួកយើងមើលនៅការ​ មមាញិករបស់​ អស់លោកអ្នកជារាល់​ថ្ងែ​ ដូចនេះទើបយើង​ បង្កើក​ គេហទំព័រ(Website) Book5.biz និង Facebook Page ឡើងមក​ ដើមរំសួលដល់ អស់លោកអ្នក​ចង់ បានសៀវភៅថ្មីៗ ល្អៗ តែគ្មានពេល​ គ្រាប់គ្រាន់ ដើម្បី ដើររកសៀវភៅដែរខ្លួនចង់ និង សៀវដែរពេញចិត្ត។ ពួកយើងក៏មាន បទពិសោធន៏ ច្រើនឆ្នាំមក​ហើយដែរ​ ក្នុងការលក់ និងផ្តល់អោយ​សៀវភៅ នៅលើ Facebook Page និង ទទួលបានការ ពេញចិត្ត, ចាប់អារម្មណ៏ និង ទុកចិត្ត​ មកលើក​ book5.biz  ផងដែរ។ ដោយសារ តែការទុកចិត្តនេះហើយ​ ទើមធ្វើ អោយពួកយើង សំរេចចិត្តបង្កើត​ គេហទំព័រ  ឬ វែវសាយ(webiset) Book5.biz នេះឡើង ដើម្បីសំរួល ដល់ អតិថិជន ក្នុងការ ស្វែករក សៀវភៅថ្មីៗ និង ចាស់ៗ(search book)  ជាច្រើន ជាមួយនឹងមុខដ៏ងាយ គឺប្រអប់ស្វែងរក(Search Box) និង ចុច លីងប្រភេទសៀវភៅ និង អត្ថបទរៀបរាប់ពីសៀរភៅ។ ជាមួកគ្នានេះដែរ​យើង ក៏មាន  ឆាតប៉ប(chat box or inbox)  ដើម្បីងាយស្រួល ទំនាក់ទំនង ទិញសៀវភៅ។ ហើយពួកយើង ក៏មានការ ផ្តល់អោយដោយ​ មិនគិតថ្លៃទៅលើ អត្ថបទ សំរាប់អាន ជាច្រ់ើន ដូចជា កំណាព្យ, ទីប្រឹក្សារសៀវភៅ, ចំណេះដឹងទូទៅ, អត្ថបទខ្លី និង ប្រលោមលោក ជាច្រើន និង ថ្មីៗរាងរាល់ សប្តាហ៏។

ជាចុងក្រោយ​ សូមអគុណ ដែរបានអាចាប់អាម្មណមកលើ គេហទំព័ររបស់ពួកយើង​, សូមជួយគាំទ្រពួកយើង ដើម្បីបន្តអាវឌ្ឍន័ទៅមុខ និង បង្កើតទំនុកចិត្តនៅការជួញដូរតាមប្រព័ន្ថ ពត័មានវិទ្យា(Systerm Information Technology), អីធ័រណេត (Internet)។ ពួកយើងផ្តាច់ញ្ញាចិត្ត នឹង បង្តើតទំនុកចិត្តអោយអតិថិជន មិនអោយខបំណងឡើង។

———————————–សូមអគុណ Thank you———————————–