កូនរបស់ម៉ែ

$7.00

ការពិពណ៌នា

សរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើង ខ្ញុំបានប្រើទឹកភ្នែក ការចងចាំ អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន មានទាំងការឈឺចាប់ និងភាពរីករាយដែលខ្ញុំមានជាមួយម៉ែ ដោយគ្រាន់តែសង្ឃឹមថា បន្ទាប់ពីអានចប់អ្នកអាចស្រលាញ់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនជាងមុន ស្រលាញ់អ្វីដែលម្តាយរបស់យើងបានផ្តល់អោយ ស្រលាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលជាខ្លួនឯង ហើយឈានជើងទៅមុខដោយភាពរឹងមាំ និងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង ។

ទិន្នន័យទូទៅ

  • អ្នកនិពន្ធ គឹម សុធាថងឌី
  • បោះពុម្ពផ្សាយដោយ មេសា
  • បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០២០
  • ទំហំសៀវភៅ 11cm x 17.5cm
  • ប្រភេទសន្លឹក ពណ៌កាកអំពៅ
  • ចំនួនទំព័រ ២៥៦ទំព័រ
  • ISBN 9789924942405
Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.