កេសា

$6.00

ការពិពណ៌នា

គ្រប់ឃាតកម្មទាំងអស់តែងមានអ្វីម្យ៉ាងលាក់បង្កប់នៅពីក្រោយ ចំណែកឃាតករម្នាក់ៗក៏តែងមានអាថ៌កំបាំងអ្វីម្យ៉ាងបិទបាំងពីក្រោយខ្នងដែរ ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលពួកគេមានដូចគ្នាគឺ…. ពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ដឹងខុស !

ពួកគេតែងនិយាយដូចៗគ្នាថា សម្លាប់មនុស្សអាក្រក់ដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែការបញ្ចប់ជីវិតអ្នកដទៃ​ មិនអាចក្លាយជារឿងត្រឹមត្រូវដាច់ខាត នៅចំពោះមុខច្បាប់ ។ ខ្មៅគឺខ្មៅ សគឺស ខុសគឺខុស ត្រូវគឺត្រូវ…. មិនអាចធ្វើខុសដើម្បីត្រូវ និងលាបពណ៌ខ្មៅដើម្បីសឡើយ ។

ទិន្នន័យទូទៅ

  • អ្នកនិពន្ធ : សូផាន វល័ក្ខ
  • អ្នកប្រែសម្រួល :
  • បោះពុម្ពផ្សាយ : BOOK EMPIRE
  • ទំហំសៀវភៅ : 14.5cm x 20.4cm
  • ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌ កាកអំពៅ
  • ចំនួនទំព័រ : 261
  • ISBN: 978-9924-9301-8-1
Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.