គិត ហើយ មាន

$7.50

ការពណ៌នា :

គិតហើយមាន គឺជាសៀវភៅលក់ដាច់ និងទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយមានការបញ្ចូលខ្លឹមសារបន្ថែមនិងករណីសិក្សាអោយទាន់សម័យនិងបានពិសោធហើយថា ទស្សនៈរបស់ ណាប៉ូឡេអុង ហ៊ីល នៅតែទាន់សម័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងការជួយនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ ។

______________________________________________________

និពន្ធដោយ : ណាប៉ូឡេអុង ហ៊ីល

ប្រែសម្រួលដោយ : រស់ សុខលៀង

ទំហំ : A5

ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌កាកអំពៅ

ចំនួនទំព័រ : ៣២៤ ទំព័រ

បោះពុម្ព ឆ្នាំ២០១៨

Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ