ទំនុកចិត្ត

$5.00

ការពិពណ៌នា :

ម៉ូហាម៉ាត់ យូណឺស ( Mohammad Yunus ) ជំទាស់រាល់ពាក្យណែនាំ គាត់បានស្វែងរកប្រាក់កម្ចីអោយប្រជាជនក្រីក្រ តែបែរជាមានអ្នកទូទាត់ត្រឡប់ទៅវិញច្រើនដល់ទៅ ៩៨ ភាគរយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារក្រាមីន ( Grameen Bank ) របស់យូណឺស មានអត្រាកម្ចីគិតជាសាច់ប្រាក់សរុបជាង ៦០០០ លានដុល្លាអាមេរិក មានអ្នកស្នើរសុំកម្ចី ៨លាននាក់ ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស ។

ភីអឺ អូមីតយ៉ា ( Pierre Omidyar ) បង្កើត ebay ដោយសារឃើញមនុស្សភាគច្រើនមានមូលដ្ឋានជាមនុស្សល្អ ធ្វើអោយអ្នកទិញ និង អ្នកលក់តាម ebay អាចព្រមព្រៀងទិញលក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ច្រើនជាង១លានមុខទំនិញ។

រយៈពេល ១០ឆ្នាំដែល ហ្គ័រដន បេធូន ( Gordon Bethune ) ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ កុងទីណង់តាល់ ជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់នៅបាតតារាង បែរជាអាចនាំមុខគូប្រជែងមកនៅក្នុងលំដាប់ទី១ ក្នុងពិភពលោក និង បានទទួលសំលេងគាំទ្រច្រើនបំផុត ពីការចាត់លំដាប់របស់ទស្សនាវដ្តី ហ្វ័រជូន ។

ការវិភាគរបស់ Watson Wyatt ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាផ្នែកធុរកិច្ច និង ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកធនធានមនុស្សបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការទុកចិត្តខ្ពស់ មានលទ្ធផលការធ្វើជំនួញល្អជាងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តទាបដល់ទៅ ២៨៦ភាគរយ ។

……………………………………………………………………………………………………….

អ្នកនិពន្ធ : Stephen M.R. Covey , Greg Link and Rebecca R. Merrill

ប្រែសម្រួលដោយ : ចាន់ មករា

បោះពុម្ពដោយ : Sharing Book

បោះពុម្ពឆ្នាំ : ២០១៨

ប្រភេទសន្លឹក : ពណ៌ កាកអំពៅ

ទំហំ : A5

ចំនួនទំព័រ : ៣៧៨ ទំព័រ

 

Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.