និទានម៉ែ

$7.00

ការពិពណ៌នា

ភ្លើងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានឆេះ ហើយដុតកម្តៅចិត្តម៉ែ អោយបន្តដំណើររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ទោះជាពេលខ្លះលេបថ្មលេបគ្រួសយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ម៉ែនៅតែទ្រាំ ពីព្រោះម៉ែគិតថានេះជារបត់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ម៉ែ។ កូនសម្លាញ់! តើកូនអាចចំណាយពេលស្តាប់រឿងរ៉ាវរបស់ម៉ែបន្តិចបានទេ?….

ទិន្នន័យទូទៅ

  • អ្នកនិពន្ធ : តុន ចន្ទ័រិទ្ធិ
  • គ្រឹស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ សៀវភៅខ្ញុំ
  • ឆ្នាំបោះពុម្ព : ២០១៩
  • ទំហំសៀវភៅ : 11.5cm x 17.5cm
  • ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌ កាកអំពៅ
  • ចំនួនទំព័រ : ២១៧
  • ISBN : 9789924927211
Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.