Back

លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

$6.00

ការពិពណ៌នា

ប្រសិនបើចង់ក្លាយជាកំពូលអ្នកដឹកនាំ ត្រូវអានសៀវភៅ “លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ” មួយក្បាលនេះ!

ប្រសិនបើមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ ហើយកំពុងរកវិធីទាក់ទាញឲ្យអ្នកនៅក្រោមឱវាទឲ្យធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគ្មានដែនកំណត់ ត្រូវអានសៀវភៅ “លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ” មួយក្បាលនេះ!

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកនៅក្រោមឱវាទ រឹតតែត្រូវអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ដើម្បីស្គាល់ឱកាស និងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

ចូរចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះដោយការអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះ!
ចន ស៊ី, មេកស៍វេល អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកដឹកនាំលំដាប់ពិភពលោកបានប្រាប់យើងថា យើងអាចលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរ ១១ ចំណុច ដើម្បីភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងអង្គភាពរួមជាបន្តបន្ទាប់ ដូច្នេះទើបអ្នកត្រូវអានសៀវភៅ “លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ” មួយក្បាលនេះ!

ព្រោះនេះមិនមែនជាសៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំទូទៅទេ
តែជាសៀវភៅដែលលើកកម្ពស់ និងឈានទៅរកភាពជា “កំពូលអ្នកដឹកនាំ” ពិតប្រាកដ។

ទិន្នន័យទូទៅ

  • អ្នកនិពន្ធ : John C. Maxwell
  • អ្នកប្រែសម្រួល : ចាន់ មករា
  • បោះពុម្ពផ្សាយ : Sharing Book
  • ទំហំសៀវភៅ : 14,4cm x 20,3cm
  • ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌ កាកអំពៅ
  • ចំនួនទំព័រ : 291
  • ISBN 9789924507826
  • បោះពុម្ពលើកទីមួយ  ឆ្នាំ 2020

អារម្ភកថា

នៅគ្រប់សង្គម តាំងពីគ្រួសាររហូតដល់សង្គម និងពិភពលោករមែងមានការរៀបចំរបៀបរៀបរយ ទោះសមាជិកក្នុងគ្រួសារនោះដឹងឬមិនដឹងក៏
ដោយ ដូចជា ការតម្រង់ជួរគោរពទង់ជាតិ បញ្ជាក្នុងជួរកងទ័ព ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេស។ ពេលមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សតាមលំដាប់ថ្នាក់ ជាទូទៅ អាចរៀបជាលក្ខណៈពីរ៉ាមីត ដោយមានអ្នកដឹកនាំចំនួនតិចនៅលើកំពូល ហើយអ្នកនៅក្រោមឱវាទចំនួនច្រើនរៀងចុះមកដល់កម្រិតក្រោមបំផុត។

បណ្ដាអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនជាអ្នកបញ្ជាតាមលំដាប់លំដោយ ពួកគេតែងគិតថា ខ្លួនឯងមានអំណាច ចាស់គំនិតជាង គិតត្រឹមត្រូវជាង ។ល។ចំណុចសំខាន់គឺ មនុស្សក្នុងលំដាប់នីមួយៗនៅឃ្លាតឆ្ងាយគ្នា ទើបមិនស្និទ្ធស្នាលគ្នា និងមិនឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សដែលធ្វើការជាមួយ ធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធការងារមិនដូចការរំពឹងទុក ទោះអ្នកខ្លះរីកចម្រើន តែភាគច្រើនមិនបានពេញចិត្តជាមួយ។ផុតជំនាន់របស់អ្នកដឹកនាំបែបនោះហើយ! ទោះអាយុរបស់មនុស្សយូរជាងមុន តែបែរជាមានពេលវេលាតិចជាងមុន ព្រោះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មនុស្សរាប់ពេលវេលាការផ្លាស់ប្តូរម្តងកន្លះទសវត្សរ៍ ឬពេលខ្លះរាប់ពេលវេលាតាមជំនាន់របស់ទូរស័ព្ទ។

តើអ្នកដឹកនាំដូចជា ចន ស៊ី. មេកស៍វេល (John C. Maxwell) ដែលអនាគតត្រូវការជាមនុស្សបែបណា? សៀវភៅមួយនេះនឹងអធិប្បាយយ៉ាងលម្អិត ដោយលើកយករឿងរ៉ាវជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធមកធ្វើជាគំរូ តាំងពីពេលវេលានៅសិក្សា ពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការ រហូតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ។

អ្នកនិពន្ធបានបង្កើតសិល្បៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមបទពិសោធន៍ និងការរៀនពីការងារពិតប្រាកដ រហូតអភិវឌ្ឍន៍ដល់កម្រិតដែលមនុស្សទូទៅស្មានមិនដល់នោះគឺ_ កំពូលអ្នកដឹកនាំ ជាការបង្កើតក្រុមសម្រាប់បង្កើតអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឲ្យមានគុណសម្បត្តិពេញលេញ។បើអ្នកនាំអ្នកដទៃទៅឡើងភ្នំ ពេលបែរក្រោយមិនឃើញអ្នកណា អ្នកបានត្រឹមតែជាអ្នកឡើងភ្នំ ព្រោះបើគ្មានអ្នកណាឡើងតាមអ្នក អ្នកមិនអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដឹកនាំឡើយ។ អ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចង់ដើរតាម ទោះមិនបានផលតបស្នងអ្វីក៏ដោយ។សៀវភៅនេះមានភាពទាក់ទាញគួរឲ្យចង់អាន គឺអាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងទង្វើរបស់អ្នកដែលត្រូវការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដ អាចអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលឱកាសដែលមនុស្សទូទៅមើលរំលង ហើយអ្នកអាចប្រើសៀវភៅនេះជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងបានផង
ដែរ។អ្នកនិពន្ធសរសេរថា «សំណាងល្អរមែងនៅខាងអ្នកក្លាហាន!»ពេលអ្នកមានភាពក្លាហានអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមតាំងចិត្តអានយ៉ាងមានក្តីសុខដោយមិនបាច់ចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារ ដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏បានប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមពាក្យណែនាំដែលងាយយល់និងមានតម្លៃ ព្រោះគ្រប់គ្នាមានសក្តានុពលដែលអាចធ្វើដោយមិនបាច់ពឹងលើលាភយស តំណែងការងារ អាយុ ស្ថានការណ៍ ចំណេះដឹងពិសេស ឬអំណាចអ្វីទាំងអស់ លើកលែងការប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយភាពក្លាហាន។

មាតិកា

 

ពាក្យអរគុណ
មេរៀនទី ១ : ហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្នាត្រូវលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ?……… ១
មេរៀនទី ២ : ពីអ្នកសិល្បៈក្លាយជាអ្នកបញ្ជាក្រុមភ្លេង,……………………………………២៣
មេរៀនទី ៣ : ពីគោលដៅឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើន……………………………………..៤៧
មេរៀនទី ៤ : ពីអ្នកទទួលក្លាយជាអ្នកផ្តល់ឲ្យ…………………………………………………៦៩
មេរៀនទី ៥ : ពីការយកចិត្តមនុស្សឈានទៅរកការសាកល្បងមនុស្ស…………………៩១
មេរៀនទី ៦ : ពីការរក្សាសភាពដើម ឆ្ពោះទៅរកការច្នៃប្រឌិត………………………….. ១១៧
មេរៀនទី ៧ : ពីការឡើងជណ្តើរ ឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតជណ្តើរ…………………………….១៤៥
មេរៀនទី ៨ : ពីការបញ្ជា ឆ្ពោះទៅរកភាពជិតដិត…………………………………………..១៦៩
មេរៀនទី ៩ : ពីភាពដូចគ្នាក្នុងក្រុម ឆ្ពោះទៅរកភាពចម្រុះ……………………………..១៩៣
មេរៀនទី ១០ : ពីអំណាចតាមតួនាទីឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្នែកសីលធម៌………………..២១៧
មេរៀនទី ១១ : ពីអ្នកដឹកនាំដែលទទួលការហ្វឹកហាត់ឆ្ពោះទៅរកអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរ…២៤៣
មេរៀនទី ១២ : ពីអាជីព ឆ្ពោះទៅរកការកំណត់ព្រហ្មលិខិត……………………………….២៦៥
ប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធ……………………………………………………………………………………….២៩១

Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.