សែងសុរិយា

$7.00

ការពណ៌នា :

នៅពេលដែលយើងបានប្រគល់បេះដូងទៅអោយអ្នក ដែលមិនគួរនឹងប្រគល់អោយ នោះយើងក៏ដឹងយ៉ាងប្រាកដថា បេះដូងមួយនេះនឹងអាចឈឺចាប់ គ្មានថ្ងៃស្រោចស្រង់បានឡើយ ។

បេះដូងវង្វេងស្នេហ៍កែប្រែជីវិតកូនភ្លោះទាំងពីរ អោយធ្លាក់ក្នុងទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្មានមិនដល់ ប៉ុន្តែការប្រជែងមួយនេះមិនមែនជាការប្រជែងដណ្តើមស្នេហ៍ ប្រែក្លាយជាការប្រជែងគ្នាលះបង់ស្នេហ៍ស្មោះប្តូរយកក្ដីស្រលាញ់ ដោយជីវិតមិនសោកស្តាយ ។

មានតែសែងសុរិយាប៉ុណ្ណោះ ដែលយល់អត្ថន័យស្នេហ៍ពិត មិនកំណាញ់រស្មី ផ្តល់ក្ដីសង្ឃឹមដល់គូស្ម័គ្រស្មោះភក្ដីអស់កាលជានិច្ច ។

…………………………………………………………….

អ្នកនិពន្ធ : ម៉ៅ សំណាង ( ទន្សាយ )

បោះពុម្ពដោយ : សៀវភៅជីវិត

ឆ្នាំបោះពុម្ព : ២០១៩

ទំហំសៀវភៅ : A7

ប្រភេទក្រដាស : ពណ៌ កាកអំពៅ

ចំនួនទំព័រ : ២៣២ ទំព័រ

Support
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ

សូមទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់ Facebook​ Page របស់យើងដើម្បីទិញសៀវភៅ​ ដែរលោកអ្នកពេញចិត្ត បណ្ណាគារ Online.