អារក្សខ្មៅ

$7.00

រឿងរ៉ាវមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារបណ្តាសា វាបានត្រឡប់មកវិញ ជាមួយនឹងការទាមទារជីវិតក្មេងមិនដឹងអីម្នាក់ សេចក្តីសុខរបស់គ្រួសារត្រកូលអភិជនមួយត្រូវបានបំផ្លាញ វាមិនអាស្រ័យលើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើ ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបណ្តាសាកំណាចនោះ ?

អ្នកនិពន្ធ : ធឿន វុទ្ធី

Support
នៅក្នុងប្រភេទសៀវភៅ: ,
រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន

សូមអភ័យទោស​ពួកយើងកំពុង រៀបចំវ៉េបសាយ ពួក យើង នឹង សរសេរពី រប្រៀបទិញ និង ការដឹកជញ្ជូន ពេលក្រោយ សូមអគុណសំរាប់ការគាំទ្រ